Foto: Ronald Knapp

 

Dankzij een nieuwe belastingwet levert je dat ook nog tijdelijk extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting. Je mag jouw gift aan een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) met 25% verhogen. De Belastingdienst accepteert dat je een kwart meer aftrekt dan je eigenlijk hebt geschonken. Er geldt wel een plafond. Deze extra aftrek is alleen van toepassing op een totaal aan schenkingen tot € 5.000,- per jaar.


Stel, je schenkt €1.000,- per jaar aan het Grachtenfestival. Dan mag je dit bedrag verhogen tot 125%, waarmee je € 1.250 mag aftrekken van je inkomstenbelasting. Van dat bedrag mag je 52% aftrekken (indien je in de hoogste belastingschaal valt), wat neerkomt op €650,-. De gift van €1.000,- kost u dan slechts €350,- netto.

 

Meer informatie over de periodieke gift vind je op de site van de Belastingdienst.