geefwet

Foto: Ronald Knapp

 

Dankzij een nieuwe belastingwet levert u dat ook nog tijdelijk extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting. U mag uw gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) met 25% verhogen. De Belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Er geldt wel een plafond. Deze extra aftrek is alleen van toepassing op een totaal aan schenkingen tot € 5.000,- per jaar.


Stel, u schenkt € 1.000,- per jaar aan het Grachtenfestival. Dan mag u dit bedrag verhogen tot 125%, waarmee u € 1.250 mag aftrekken van uw inkomstenbelasting. Van dat bedrag mag u 52% aftrekken (indien u in de hoogste belastingschaal valt), wat neerkomt op € 650. De gift van € 1.000 kost u dan slechts € 350 netto.

 

Meer informatie over de periodieke gift vindt u op de site van de Belastingdienst.