Vacatures

 

Werken bij het Grachtenfestival

Het Grachtenfestival is de springplank voor toptalent en een cultureel uithangbord voor de stad, een icoonfestival, dat vele bezoekers uit de regio en het land naar Amsterdam trekt en buitenlandse toeristen verrast met concerten en uitvoeringen op bijzondere locaties. Maar het is ook een festival dat te vinden is in alle uithoeken van de stad en zo het rijke muziekaanbod toegankelijk en bereikbaar maakt voor een hele grote groep Amsterdammers.

Bij het Grachtenfestival draait alles om muziek. Het Grachtenfestival laat jonge musici groeien. Trots presenteren wij de nieuwe generatie; fris, puur, uniek en rauw. Jonge musici van over de hele wereld verrassen het publiek met hun eigen muzikale verhaal. Met heel Amsterdam als prachtig decor. Zo komen verleden, heden en toekomst samen in eigentijdse combinaties van musici, genres en locaties. Met als hoogtepunt ons 10-daagse zomerfestival in Amsterdam.

Naast het jaarlijkse tiendaagse festival organiseert  het Grachtenfestival ook jaarlijks het Grachtenfestival Conservatorium Concours (16 editie in 2019), het Grachtenfestival Weekend (9 en 10 februari 2019) met de finale van het GCC, De Opmaat (pitches) en het Koepelconcert én de prestigieuze GrachtenfestivalPrijs.

Organisatie en financiën
De stichting Grachtenfestival is een professioneel werkende organisatie met een kernteam van 4 professionals, een betrokken kring van zzp’ers en ruim 90 vrijwilligers. Het budget bedraagt jaarlijks ongeveer € 1 miljoen. Financiering van de stichting is opgebouwd uit een mix van fondsen, subsidies, vrienden, sponsoring, kaartverkoop en samenwerking.

Openstaande vacatures:

- Directeur
- Coördinator Marketing & Publiciteit
- Lid van het bestuur


Wegens het vertrek van de huidige directeur zoekt het Grachtenfestival per 1 september a.s. een energiek en deskundig boegbeeld in de functie van

DIRECTEUR (1,0 FTE)

 

Werkzaamheden
De directeur van het Grachtenfestival draagt de algehele verantwoordelijkheid (inhoudelijk, beleidsmatig en financieel) voor de dagelijkse gang van zaken; is in staat en bereid de benodigde gelden te werven, van subsidiegevers, fondsen, bedrijven en andere sponsoren; onderhoudt bijzonder goede betrekkingen met deze partijen; hij/zij geeft leiding aan een klein team van medewerkers (en indirect vele vrijwilligers), dat zorgdraagt voor de uitvoering van de activiteiten. De directeur rapporteert aan het bestuur van de Stichting Grachtenfestival, bestaande uit 5 personen onder voorzitterschap van Tex Gunning en onderhoudt en bevordert de contacten met de partners en relevante organisaties. De directeur geeft uitvoering aan het ‘Ondernemingsplan 2017-2020’. Een van de ambities is om van hét podium voor jong muzikaal talent uit te groeien tot platform voor talentontwikkeling van jong muzikaal talent met als uitingsvormen: presentatie, publicatie, ontwikkeling, samenwerking, excellentie en uitwisseling. Het festival presenteert dus niet alleen, maar (co)produceert ook nadrukkelijk.

 

Profiel
De ideale directeur:

 • heeft ervaring in leidinggevende functie(s) binnen de culturele wereld, evenementenorganisatie,  zakelijke dienstverlening of iets soortgelijks
 • heeft ervaring in publiekswerving en het dragen van financiële verantwoordelijkheid
 • heeft affiniteit met muziek en podiumkunsten
 • beschikt over een breed (cultureel) netwerk
 • heeft aantoonbare ervaring in het werven van fondsen, sponsoren en overige externe financiering
 • heeft een inspirerende en motiverende persoonlijkheid
 • heeft een hands-on mentaliteit
 • is een cultureel en creatieve ondernemer die mens-, markt- en bezoekersgericht is
 • is flexibel en stressbestendig
 • is bereid om op onregelmatige tijden te werken
 • is woonachtig in (de directe omgeving van) Amsterdam.

Opleiding
Academisch niveau, minimaal HBO-opleiding.

Arbeidsovereenkomst en honorering
Deze functie is full time. Het salaris is marktconform.

Je reactie is zeer welkom
Deze vacature wordt behandeld door het searchbureau Marina Wijn Consultants, Weesperzijde 25, 1091 EC Amsterdam, telefoon +31 (0)6 27040233 of  +31 (0)20 625 06 36, e-mail office@marinawijn.nl. Mocht u belangstelling hebben voor deze functie of mocht u ons willen attenderen op een mogelijke kandidaat, dan graag uw reactie naar Marina Wijn. Wilt u meer informatie over Marina Wijn Consultants zie de website: www.marinawijn.nl.


Vanwege het bereiken van de maximale statutaire zittingstermijn  van een van de leden zijn wij per september 2018 op zoek naar een
 
LID VAN HET BESTUUR

Bestuur
Het bestuur van de stichting Grachtenfestival bestaat uit 5 leden. Alle afzonderlijke leden dragen bij tot het geheel door hun specifieke expertise en netwerken in te brengen.  Momenteel functioneert het bestuur in feite als ‘bestuur op afstand’. Waarbij de rol van het bestuur is het goedkeuren en monitoren van de plannen, zowel inhoudelijk als financieel. De directie initieert en voert uit.

Profielkenmerken lid bestuur.

 • Kan kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur en heeft hierbij geen tegenstrijdig belang.
 • Heeft bestuurlijke ervaring en een stevig netwerk in de podiumkunsten en/of in Amsterdam en de regio.
 • Heeft hart voor kunst en cultuur in zijn algemeenheid en muziek (klassieke muziek, jazz en wereldmuziek) in het bijzonder.
 • Brengt kennis mee op financieel of fondsenwervend terrein.
 • Kan bijdragen aan de ingezette koers van het Grachtenfestival.
 • Draagt bij aan de sfeer binnen het bestuur waar constructief en samenwerkingsgericht gewerkt en vergaderd wordt.
 • Is als mens flexibel, laagdrempelig en prettig in de omgang.

Competenties
teamspeler, betrokken, communicatief, inspirerend.


Overige zaken
Het Grachtenfestival hanteert de Governance Code Cultuur. Vergaderingen zijn circa 6 keer per jaar. Van het bestuurslid wordt ook verwacht dat deze tijdens het festival aanwezig is en ook op andere momenten in het jaar. Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Bestuursleden worden benoemd voor een zittingsduur van vier jaar. Er zijn maximaal twee zittingstermijnen. Er wordt een rooster van aftreden gehanteerd.

Procedure
De wervingsprocedure is een open procedure. Geïnteresseerde kandidaten worden uitgenodigd te reageren via de directeur van het Grachtenfestival, Mirjam Barendregt, via m.barendregt@grachtenfestival.nlmet als bijlage een motivatiebrief met (verkort) CV. Reacties zien we graag voor 22 juni 2018.