Musici

Merlijn Claassens is door Lotte de Beer voorgedragen om haar regie-concept mee vorm te geven en uit te voeren van deze productie van The Little Sweep. Hij vervulde de rol van regie-assistent bij de productie Moon struck Intoxication van New Opera Amsterdam onder regie van Lotte. Dit jaar rondt hij zijn opleiding af tot Theaterdocent aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam met de muzikale voorstelling Voel je de wind, een eigen bewerking van Under Milk Wood van Dylan Thomas i.s.m. het Nederlands Zangtheater o.l.v. Anthony Zielhorst. Hij is leerling geweest van het Kathedrale Koor St. Bavo te Haarlem,  een opleiding die vergelijkbaar is met die van het Nieuw Amsterdams Kinderkoor.


Concerts in 2011 of Merlijn Claassens