Musici

Andries Bogerd

Andries Bogerd (2003) werd voorbereid op zijn conservatoriumstudie door Yde Raap. In september 2020 startte hij zijn studie bij Theo Jellema aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen. Sinds 2021 studeert hij hoofdvak orgel bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Daarnaast krijgt hij bijvak piano van Wim Voogd. Masterclasses en lessen volgde hij bij Pieter Dirksen, Michel Bouvard, Hayo Boerema, Leo van Doeselaar, Anton Pauw en Daan Manneke.

In mei 2023 won hij, in de conservatoriumcategorie, de eerste prijs op het Duyschot Orgelconcours in Amsterdam. Als organist is hij verbonden aan diverse Friese kerken, waaronder de Salviuskerk te Dronrijp met het monumentale Bader orgel (1653)

www.andriesbogerd.nl