The Dylan Amsterdam

Keizersgracht 384 1016 GB Amsterdam

Dokter Samuel Coster kocht in 1617 dit stuk pas ontgonnen land om er een houten woonhuis annex theater neer te laten zetten. Hij noemde het theater de 'Duytsche Academie'. In navolging van de 'De Egelantier', een rederijkerssociëteit, bracht Samuel Coster hier in hoofdzaak dichtkunst en toneel. De kerkelijke autoriteiten staken hun afschuw over het immorele karakter van dit theater niet onder stoelen of banken. Het bestuur van de 'Duytsche Academie' besloot toen om de helft van alle winsten te doneren aan de wezen van Amsterdam. Dit kalmeerde de gemoederen enigszins.
In 1632 kreeg Jacob van Campen, de latere architect van het Paleis op de Dam, de opdracht het houten theater te vervangen door een stenen theater, geïnspireerd op de klassieke Italiaanse architectuur, met name op Palladio's 'Teatro Olimpico' in Vicenza.
Ter gelegenheid van de opening van dit nieuwe theater vond in januari 1637 de première plaats van Vondel's 'Gijsbrecht van Aemstel'. Al snel beschikte het theater over een eigen orkest. Toen het theater in 1737 honderd jaar bestond, dirigeerde Antonio Vivaldi het jubileumconcert.
Helaas brak er in 1772 tijdens een voorstelling van een Vlaams operettegezelschap brand uit. Een ton met kaarsvet vatte vlam en al snel stond het hele theater in lichterlaaie. Alleen de woonruimte van de beheerder (nu bevindt zich hier de receptie) en de toegangsdeur bleven gespaard. Ook de gele bakstenen op de vloer zijn nog authentiek.
Na de brand werd het complex verkocht aan de Regenten van 't Roomsch Catholyke Ouden en Armen Comptoir' en verhuisde het theater naar het Leidseplein.
De regenten deelden hier voedsel en aalmoezen uit aan de armen van de stad. In 1975 vond een grote restauratie plaats, waarbij een keuken van bijna twee eeuwen oud werd aangetroffen.
Hotel The Dylan Amsterdam is nu in het pand gevestigd.