Pakhuis Afrika

Jollemanhof 8 Huys Azië 1019 GW Amsterdam

Het Pakhuis Afrika is een belangrijk cultuurhistorisch gebouw in het Oostelijk Havengebied van Amsterdam. Vroeger was het een havenpakhuis voor de grote zeevaart. Recentelijk is het een rijksmonument geworden. Het pakhuis is in 1915 gebouwd. Toentertijd was het een van de eerste pakhuizen uitgevoerd in gewapend betonvloeren en forse paddestoelkollommen. Aanvankelijk waren ook de gevels in beton uitgevoerd. Door slechte detaillering zijn de gevels in 1935 vervangen. De laatste jaren beleefde het pand een wat wilde periode van verwaarlozing, leegstand, kraak en brand. In juni 2005 kreeg het gebouw een nieuwe bestemming. Na de zomer verhuist Ymere naar monumentale gebouw.

www.ymere.nl/huysafrika