OBA de Hallen

Hannie Dankbaarpassage 10 1053 RT Amsterdam

De Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) is een culturele instelling, die zich ten doel stelt het vrije verkeer van informatie in de Amsterdamse samenleving te bevorderen. De OBA is opgegeven als culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI).

www.oba.nl/dehallen.html