Nationaal Park Nieuw Land

Buizerdweg 51 8245 AA Lelystad

Nationaal Park Nieuw Land is het jongste nationaal park van Nederland én het grootste man-made natuurpark ter wereld met 29.000 hectare natuur. Het omvat onder meer de Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen, het Trintelzand aan de Houtribdijk, een deel van het Markermeer en het nieuw gecreëerde gebied Marker Wadden. 

 Het Nationaal Park Nieuw Land is helaas niet rolstoeltoegankelijk.

www.nationaalparknieuwland.nl/