M-Lab

Aambeeldstraat 10 E 1021 KB Amsterdam


Theater M-Lab Stadsdeel Noord ontwikkelt zich tot de creatieve hotspot van Amsterdam. De leegstaande en vervallen fabriekshallen en loodsen vormen steeds vaker het decor culturele broedplaatsen. Sinds vijf jaar is direct aan de Noordelijke IJ-oever M-Lab gevestigd, het laboratorium voor nieuw en vernieuwend musicaltheater. Een voormalige opslagloods (ooit van tegelhandel Intercodam) werd verbouwd tot intiem theater (150 stoelen) waarbij het industriële karakter van het oude pand behouden is gebleven.


Het doel van M-Lab is om het publiek, maar ook de makers, een nieuwe vorm van musicaltheater te laten zien én ervaren. Wij stellen daarbij de Nederlandse en niet de Amerikaanse musicalcultuur als vertrekpunt van iedere productie. Om het genre in de breedte te kunnen vernieuwen, werken we niet met een vast ensemble of vaste regisseurs, schrijvers of componisten. Een wisselend creatief team zoekt steeds de grenzen op met als constante de artistiek leider, die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen binnen toneel, opera, muziektheater, kleinkunst, pop en dans, en per productie makers – uit verschillende disciplines – bij elkaar zoekt.


Jaarlijks maken wij zes à acht producties. Dat zijn nieuwe Nederlandse muziektheaterproducties die zijn ontwikkeld in opdracht van M-Lab of die schrijvers en/of componisten ons aanreiken. Maar het kan ook bestaand buitenlands musicalrepertoire zijn, dat waardevol is voor de ontwikkeling van het genre, maar door de commerciële producenten van ons land te risicovol wordt bevonden.


Om optimaal aan vernieuwing te kunnen werken, nieuw materiaal te ontwikkelen en talent aan te trekken, organiseert M-Lab daarnaast practica en pitches voor schrijvers, componisten, choreografen, zangers en acteurs en dansers.

 

www.m-lab.nl