Hollandsche Schouwburg

Nieuwe Amstelstraat 1 1001 RE Amsterdam

Sinds 1892 was de Hollandsche Schouwburg een theater, een plek om te genieten van cultuur. Tijdens de bezetting werd het de Joodsche Schouwburg, waar joodse artiesten voor een uitsluitend joods publiek mochten optreden. Vanaf juli 1942 werd er niet meer gezongen en geacteerd in de schouwburg. Het gebouw werd gevorderd door de nazi’s en werd de deportatieplaats van joden uit Amsterdam en daarbuiten. Zij moesten zich bij de Hollandsche Schouwburg melden of werden tijdens razzia’s opgepakt en ernaartoe gebracht. Duizenden mannen, vrouwen en kinderen werden, soms meteen, soms na een langer verblijf, weggevoerd naar Westerbork, Vught en verder, voor velen de dood tegemoet. Van de in totaal 140.000 Nederlandse joden werden er ruim 104.000 vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Na de oorlog duurde het jaren voordat het steeds verder in verval rakende gebouw een waardige bestemming kreeg. Pas in 1962 richtte de gemeente Amsterdam op deze plek van intens verdriet een monument op ter nagedachtenis aan de joodse slachtoffers van de nazi-terreur. In 1992 kwam het beheer van de Hollandsche Schouwburg in handen van het Joods Historisch Museum. Doel is het gebouw zo te beheren, dat de herinnering aan de jaren 1940-1945 bewaard wordt. De Hollandsche Schouwburg is nog altijd een belangrijke plaats voor overlevenden en nabestaanden bij het herdenken van de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tevens functioneert de Hollandsche Schouwburg als educatief monument. Er is een tentoonstelling en er worden educatieve programma’s voor jongeren aangeboden. Momenteel werkt de Hollandsche Schouwburg hard aan een verdieping en verbreding van deze museale functie.

www.hollandscheschouwburg.nl