Heren aan de Gracht

Herengracht 572 1017 CH Amsterdam

Heren aan de Gracht, Herengracht 572 Herengracht 572 werd in 1663 gekocht door Abraham Muyssart, koopman op Spanje en assuradeur. Volgens de voormalige jaartalsteen kwam het pand in 1666 gereed. Het huis kreeg een halsgevel met honden als vleugelstukken, een gebogen fronton, festoenen, twee oeils-de-boeuf en een jaartallint. Na Abraham werd het pand bewoond door zijn zoon, de koopman, reder, bankier en assuradeur Isaac Muyssart en zijn vrouw Maria de Labistrate, later met Margaretha de Bucquoy. Het huis bleef lange tijd in de familie, maar werd in 1791 voor f 85.000,- gekocht door mr. Jan Six, vrijheer van Wimmenum, de heer van Hillegom en Vromade. In 1818 kwam het huis in handen van Abraham de Neufville. Na zijn dood werd het huis in 1871 verkocht aan de advocaat jhr. mr. Jan Willem Hendrik Rutgers van Rozenburg. Hij was directeur van de Amsterdamsche Kanaalmij, lid van de Tweede Kamer 1869-97, daarna lid van de Eerste Kamer en wordt genoemd ?een lastig heer, scherp, sarcastisch en altijd tot den aanval bereid, een klein maar dapper atleet, met breed voorhoofd, vurige ogen, sterke schouders, gespierde armen. Waarschijnlijk is het huis in zijn tijd in de tegenwoordige vorm verbouwd, waarbij de ingang naar het van een nieuwe pui voorziene souterrain is verplaatst en de top is vervangen door een lijst met snijwerk en consoles. De gevel is bij die gelegenheid van zijn oudere versieringen ontdaan en gepleisterd. In 1930 was het Noorse Consulaat in het pand gevestigd. Het huis bestaat traditioneel uit een voor- en achterhuis. De tussengelegen binnenplaats werd in de loop der tijden overkapt. In het achterhuis bevindt zich de trots van het pand: een schitterende stijlkamer met zogenaamd ?beschilderd behang?. Het schilderwerk is van de hand van Juriaan Andriessen (1742 ? 1819).