Goethe-Institut

Herengracht 470 1017 CA Amsterdam


Het Goethe-Institut is de wereldwijd actieve culturele instelling van de Duitse Bondsrepubliek.
We bevorderen de kennis van de Duitse taal in Nederland en steunen de internationale culturele samenwerking. We geven informatie over het culturele, maatschappelijke en politieke leven in Duitsland en zijn partner voor iedereen die zich actief met de Duitse taal en cultuur bezighoudt.

Samen met openbare en particuliere culturele instellingen ontwikkelen wij programma's die op veelvoudige manier de uitwisseling tussen Nederland en Duitsland versterken. Daarbij combineren wij onze kennis van de hedendaagse Duitse cultuur met de ervaringen en ideeën van onze partners. Wij zijn onafhankelijk en politiek ongebonden.

www.goethe.de/ins/nl/ams/nlindex.htm