Fruittuin van West

Tom Schreursweg 48 1067 MC Amsterdam

Wij zijn bovenal een echt biologisch dynamisch agrarisch bedrijf met een economisch gezonde bedrijfsvoering. Binnen de bedrijfsvoering is veel aandacht voor de kringloop tussen plant, mens en dier. We willen zowel agrarisch Nederland als de consumenten laten zien hoe je stad en (boeren)land met elkaar verbindt. Ons bedrijf onderscheidt zich van andere boerenbedrijven door haar open en innovatieve karakter.

Alle teelten die wij professioneel opzetten, kunnen worden geoogst door consumenten zelf. Maar de bezoekers consumeren bij ons niet alleen producten. Er is ook een overdaad aan waar te nemen verschijnselen: geluid, beeld, geur, sfeer, evenwicht…. Onze gasten worden door alle seizoenen heen getriggerd om echt te ervaren dat ze te maken hebben met al dan niet gecreëerde natuur en de positie die zij daarin innemen.

Op ons bedrijf is niet alleen grote diversiteit aan natuur. Ook de ménsen die bij ons komen zijn van diverse pluimage; gelukkig maar! Wij vinden het ontzettend belangrijk dat alles wat hier gebeurt, met elkaar in verband staat. Want het geheel is zoveel meer is dan de som der delen.

 

www.fruittuinvanwest.nl