Embassy of the Free Mind

De Ambassade van de Vrije Geest is een ontmoetingsplaats waar wijsheid uit de hele wereld wordt verzameld, waar beelden en teksten de persoonlijke verhalen vertellen van vrijdenkers uit onze geschiedenis.

Het is een platform waar je met anderen in discussie kunt gaan over levensvragen, ongeacht religie, cultuur of leeftijd. Ontdek kunst, geschiedenis, wetenschap en spiritualiteit op een nieuwe manier, in een nieuwe samenhang.??Wij bieden je een ontdekkingsreis door 2.000 jaar verzamelde wijsheid, geïnspireerd door de collectie van de Bibliotheca Philosophica Hermetica, die dit jaar haar 60-jarig jubileum viert.

De Ambassade van de Vrije Geest biedt:

een platform waar wijsheid gedeeld wordt en bewustzijn ontstaat
een collectie boeken van 2.000 jaar verzamelde wijsheid beschikbaar voor het publiek een netwerkorganisatie en kenniscentrum voor internationale samenwerking
een bewaarplaats van boeken en wijsheden voor de volgende generatie
een digitale bibliotheek als modern communicatiemiddel * studieruimte voor jong en oud
een wetenschappelijke onderszoeksbibliotheek
een museum experience en storytelling
verbinding tussen alle geloofsovertuigingen, wijsheidsstromingen, en individuen
debatten over de wereld van nu vanuit het perspectief van het individu
context voor de vragen: wie ben ik, waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe?
beelden en teksten die onderwijzen, inspireren en als gesprekstof dienen
de mogelijkheid om bij te dragen aan het zichtbaar maken van de verborgen onderstroom van innerlijke, individuele wijsheid uit alle culturen
partnerships en projecten die wijsheid bevorderen
cultuur, muziek, kunst als weerspiegeling van het vrije denken van toen en nu
educatieve programma’s voor het stimuleren van de verbeeldingskracht en creëren van maatschappelijke betrokkenheid van kinderen
een podium voor sprekers vanuit de hele wereld
colleges door experts uit verschillende disciplines en vakgebieden
internationale tentoonstellingen van wereldformaat

De symboliek van de naam ‘Huis met de Hoofden’ past bij de grote denkers waarmee men kan kennismaken in de Ambassade van de Vrije Geest. 

Amsterdam stond in de zeventiende eeuw bekend om zijn tolerantie en vrijheid van meningsuiting. Het gedachtegoed van diverse grote denkers was in Europa verboden – behalve in Amsterdam, dat zich in de zeventiende eeuw profileerde als een vrijhaven voor vrijdenkers. Het was de enige plaats in Europa waar onconventionele ideeën zonder problemen in druk mochten worden gebracht – wat in die tijd een bloeiende boekenindustrie opleverde. Het Huis met de Hoofden werd in deze eeuw gebouwd en ontwikkelde zich als een broed- en uitwisselingsplaats voor creatieve en tegendraadse ideeën op het gebied van wetenschap, filosofie, cultuur en handel. De filosoof Comenius, en mogelijk ook Spinoza en leden van de Elsevierfamilie, vonden een thuis bij de familie De Geer om te filosoferen en debatteren over wetenschappelijke, filosofische, theologische en sociale vraagstukken.De collectie van 5.000 geschriften die de familie De Geer opbouwde in de zeventiende eeuw, met onder andere werken van Comenius, Böhme en Spinoza, grote gelijkenissen met de huidige bibliotheekcollectie. Juist het tegendraadse en vrije denken vormt de rode draad in de unieke collectie van de Bibliotheca Philosophica Hermetica en het verhaal dat in het Huis met de Hoofden zal worden verteld. Net als in de Gouden Eeuw wordt het Huis als bijzonder cultureel erfgoed opengesteld voor de vrije geesten en autonome denkers van nu en morgen. 

Het Huis met de Hoofden is in de geschiedenis slechts beperkt toegankelijk geweest voor het publiek. Vanaf 1811 werden er kunstveilingen georganiseerd in het huis; de Anatomische Les van Rembrandt werd er verkocht. Aan het begin van de twintigste eeuw bleek het huis dusdanig slecht te zijn onderhouden, dat men overwoog het te slopen. Toch werd in 1908 besloten het huis ingrijpend te restaureren, waarna het huis werd gebruikt door het Conservatorium van Amsterdam. Tussen 1931 en 1983 woonde en werkte de bonthandelaar Heertje er. Hij verbeterde het pand en richtte het in met meubels die aansloten bij het zeventiende-eeuwse karakter van het huis. Daarna was het gemeentelijk Bureau Monumentenzorg in het pand gevestigd tot 2007. Daartoe werd het pand opnieuw gerestaureerd.

Nu wordt het monument voor een breed publiek opengesteld en zal het pand stap voor stap in zeventiende-eeuwse stijl worden hersteld. Ondanks dat het zeventiende-eeuwse karakter goed bewaard is gebleven en de plattegrond nagenoeg onveranderd is gebleven, hebben er in de loop der eeuwen een aantal veranderingen plaatsgevonden. Er zijn verschillende elementen verloren gegaan, er is sprake van reconstructies, een aantal authentieke onderdelen zijn verplaatst en er zijn onderdelen toegevoegd die niet uit het huis afkomstig zijn.

embassyofthefreemind.com/nl/