De Nieuwe Liefde

Da Costakade 102 1053 WP Amsterdam

De Nieuwe Liefde is een centrum voor debat, bezinning en poëzie, een huis voor ‘bezield verband’, waar het woord beschaving opnieuw inhoud krijgt, boven de chaos uit. 

Sinds februari 2011 biedt De Nieuwe Liefde publieksprogramma’s van ethische, filosofische, theologische, politieke en sociaal-maatschappelijke aard. Ook is zij podium voor poëzie, muziek en theater. In al onze activiteiten spreken we zowel hoofd als hart aan. Zo komen we tot spannende, leerzame programma’s en artikelen, die het publiek aan het denken zetten, in verwarring brengen, wakker schudden en bemoedigen.

Het monumentale pand heeft al langer een openbare functie. Het werd oorspronkelijk gebouwd als wijnpakhuis, maar werd later als rooms-katholiek parochiehuis bekend onder de naam ‘de Liefde’. Sindsdien heeft het ook onderdak geboden aan een verzetsgroep tijdens de Tweede Wereldoorlog en aan een bioscoop, een theaterschool en een opleidingsinstituut. In 2010 is het gehele pand verbouwd en heeft het een moderne, inspirerende uitstraling gekregen. Originele aspecten als de karakteristieke glas-in-loodramen zijn behouden gebleven. Het pand biedt plaats aan een Grote Zaal, Kleine Zaal, Koorzaal, Bibliotheek, Foyer en Serre. 

Huub Oosterhuis over liefde: “Ik versta onder liefde: die duizenden nuances van vriendelijkheid en vriendschap, van hartstocht en hoofsheid, van tact en geduld, van bedachtzame eerbied en mededogen, van lange trouw en spontaniteit, waarmee mensen elkaar bejegenen.
Ik versta onder liefde ook: de denkkracht en de intuïtiekracht, de wijsheid en de wetenschap, en alle fantasie en volharding en optimisme waarmee de aarde wordt opgebouwd, steeds opnieuw, tegen alle afbraak in.”

denieuweliefde.com