De nieuwe bibliotheek

Stadhuisplein 101 1315 XC Almere

De Stichting Openbare Bibliotheek Almere stelt zich ten doel toegang te geven tot informatie en cultuur aan iedereen door de exploitatie en ontwikkeling van een openbare bibliotheekvoorziening. De nieuwe bibliotheek ontwikkelt zich steeds meer van boekenuitleenfabriek tot ‘platform voor ontmoeting en ontwikkeling’. Het platform is een podium voor bezoekers en partners om hun kennis, verhalen, me-ningen en ideeën te delen. Daardoor wordt de bibliotheek van de toekomst steeds meer een netwerk-organisatie. Het eigentijdse platform is fysiek én digitaal. Het platform verbindt de collectie, activiteiten (oftewel programmering) en de faciliteiten.

www.denieuwebibliotheek.nl