De Krijtberg

1017 AV Amsterdam

Meer dan 350 jaar Krijtberg.

In 1628 arriveerde jezuïet Petrus Laurentius in protestants Amsterdam, waar de katholieken hun geloof niet meer openlijk mochten belijden. Zij bleven toch zij hun heilige missen vieren in zogenaamde schuilkerken. In 1654 werd een schuilkerk gebouwd achter het huis ‘De Crytbergh’ aan het Singel. De naam van dat huis was afkomstig van de krijtrotsen in Zuid-Engeland, waar de schepen van de koopman heen voeren. Toegang tot die schuilkerk was via een steegje aan de Herengracht (Katersteeg), dat nog steeds gedeeltelijk bestaat.

Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853 mochten er weer kerken in het openbaar worden gebouwd. Aan het Singel werden een aantal huizen afgebroken en werd in 1881 gestart met de bouw van onze huidige kerk door de architect Alfred Tepe (1840 – 1920). Tot op de dag van vandaag is ze onafgebroken in gebruik als huis van God voor de katholieke gemeenschap van Amsterdam en daarbuiten, nog steeds bediend door de paters jezuïeten en open voor eenieder die wil binnenlopen.