Dam

De Dam is het historische hart van Amsterdam en de locatie van veel evenementen van nationale betekenis. Op de Dam staan het Koninklijk Paleis, de Nieuwe Kerk en het Nationaal Monument, waar de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking wordt gehouden. De Dam verbindt de straten Damrak en Rokin, die van het Centraal Station naar het Muntplein lopen. Op de Dam komen ook bekende straten uit als Nieuwendijk, Kalverstraat, Warmoesstraat, Nes en Damstraat.

Aan het plein staan enkele markante gebouwen. De gebouwen maken de Dam tot een toeristische trekpleister. 's Zomers is de Dam ook bij duiven erg in trek. De Dam ontleent zijn naam aan de eigenlijke functie die het plein in het begin had: het was namelijk een dam in de Amstel, die tussen 1204 en 1275 werd gebouwd.