Corvershof

Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam

Het Protestants Centrum Amsterdam huisvest in de historische gebouwen Corvershof, Amstelrank en Van Limmikhof de bureaus van de Protestantse Kerk en Diaconie Amsterdam. Van hieruit werken mensen voor de Amsterdamse wijkkerken en voor diaconale projecten in de stad. De Hodshonhof huisvest een Timon Woongroep, die 18+ jongeren ondersteunt. Tussen de gebouwen ligt een grote binnentuin, de Hof, die elke dag open is.
Verleden en heden
Jan Corver, Schepen, Raad en Kolonel over een Regiment van de Amsterdamse Schutterij en zijn vrouw Sara Maria Trip laten de Corvershof in 1723 bouwen. Ze schenken het aan de Diaconie voor opvang van arme oudere stadsgenoten. De Diaconie van Amsterdam is dan al zo’n anderhalve eeuw actief. Zij is opgericht in 1578, in de tijd van de reformatie, toen protestanten zich losmaakten uit de katholieke kerk en zelfstandig verder gingen. De protestantse diakenen kregen als taak de zorg voor armen, zieken en andere hulpbehoevenden. Eeuwenlang huisvest de Corvershof echtparen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. De eeuwenoude traditie van omzien naar de naaste en helpen waar geen helper is zet de Diaconie voort, ook in deze eeuw door middel van tal van projecten in de stad. Zo is in de Amstelrank het Wereldhuis gevestigd waar mensen die wonen en werken in Amsterdam zonder papieren ondersteuning krijgen. In de tuin staat het Krekelhuis, waar het Straatpastoraat dak- en thuislozen opvangt.
Wandelen door de Hof
Meer weten? Neem dan het boekje mee ‘Wandelen door de Hof van (H)Eden, kennismaken met de Protestantse Kerk Amsterdam’. Bezoek na afloop van het concert de tuin en loop binnen bij de galerie-artotheek-winkel met ‘Outsider Art’ in de Van Limmikhof. Schilderkunst, keramiek en textiele werkvormen gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking.

www.diaconie.org/Corvershof