atelier Claire Begheyn

Nieuwe Uilenburgerstraat 106 1011 LX Amsterdam

Het gebouw stamt uit 1925. De (joden)buurt was rond 1900 gesaneerd en tussen het maaiveld van dit pand en de overkant hebben nog twee rijen huisjes gestaan. Tussen de huizen liepen stegen en werden markten gehouden. Oorspronkelijk is het pand gebouwd als opslag voor boter en kaas. Rond de jaren ‘70 heeft het pand leeg gestaan en is in 1976 gekocht door Van der Meer, een zaak die schoenfournituren maakte. In 1983 is het pand gekocht door het kunstenaarsechtpaar: Claire Begheyn en Govert Heikoop (1951-2007). Ook hun ateliers bevonden zich in dit pand. In 1997 heeft een grote verbouwing plaatsgevonden en is een stuk aan en op het huis gebouwd i.s.m. architect Onno de Vries. Claire werkt en woont nu op de begane grond. Govert zijn atelier was op de eerste verdieping en in het penthouse. Het werk van Heikoop in het trappenhuis en penthouse is een hommage aan aan zijn intensieve leven als kunstenaar. U treft daar veel werk van Heikoop. Tevens is een boek verschenen met een overzicht van zijn werk. In het atelier van Claire komt u schapen tegen, koeienhuiden, werken waarin schelpen zijn verwerkt en ziet u veel barokke ornamentiek in de dragers van dit werk. Natuur en cultuur voor eeuwig verbonden. Voor meer info, zie: www.clairebegheyn.com