Ensemble

De zes leden van het slagwerkensemble Suol hebben elkaar leren kennen tijdens hun studie aan het ArtEZ Conservatorium te Zwolle. In 2019 werden de eerste plannen geboetseerd om met de klassieke slagwerkafdeling van het conservatorium een eigen concertavond uit te voeren in theater Odeon in Zwolle. Vanwege de onvoorziene, welbekende ‘corona-lockdown’ werd het concert geannuleerd en resulteerde dit in latere video-opnames. 

Vanuit een groeiende, hechte band tussen de leden groeiden tevens de gezamenlijke ambities en werd in oktober 2020 de naam Suol Percussion bedacht; een samenstelling van ‘Suol’, dat oud-Nederlands is voor Zwolle, de oprichttingsstad van het ensemble, en ‘Percussion’, een Engelse term voor slagwerk. Met het vastleggen van deze naam werd de geboorte van een nieuw slagwerkensemble werkelijkheid en intussen werden grootse plannen voor de toekomst gesmeed. 

En deze plannen werden realiteit, want in juni 2021 werden de eerste, eerdergenoemde video-opnames van een tweetal werken tot stand gebracht. Enkele maanden later werd de eerste opname van het ‘Adagietto’ uit Mahlers 5e Symfonie, dat speciaal voor deze gelegenheid werd gearrangeerd door Luuk van Raalten, gepubliceerd op YouTube. In september van datzelfde jaar vond het succesvolle debuut-concert van Suol Percussion plaats in de tuinen van Paleis Het Loo en niet veel later verscheen het tweede opgenomen werk ‘Kyoto’, geschreven door John Psathas, ook op YouTube. 

The six members of the Suol percussion ensemble got to know each other during their studies at the ArtEZ Conservatory in Zwolle. In 2019, the first plans were made to perform a private concert evening with the classical percussion department of the conservatory in the Odeon theater in Zwolle. Due to the unforeseen, well-known 'corona lockdown', the concert was canceled and resulted in later video recordings.

From a growing, close bond between the members, the joint ambitions also grew and the name Suol Percussion was coined in October 2020; a composition of 'Suol', which is old Dutch for Zwolle, the founding city of the ensemble, and 'Percussion', an English term for percussion. With the recording of this name, the birth of a new percussion ensemble became a reality and in the meantime grand plans were forged for the future.

And these plans became reality, because in June 2021 the first, aforementioned video recordings of two works were made. A few months later, the first recording of the 'Adagietto' from Mahler's 5th Symphony, specially arranged for the occasion by Luuk van Raalten, was published on YouTube. In September of the same year, Suol Percussion's successful debut concert took place in the gardens of Paleis Het Loo and not much later the second recorded work 'Kyoto', written by John Psathas, also appeared on YouTube.

www.suolpercussion.nl/
 

Concerten in 2023 van Suol Percussion