Ensemble

Het Oosterdok Strijktrio, bestaande uit violist Ernst Jan Vos, altvioliste Liselot Blomaard en celliste Renate Apperloo leerde elkaar kennen tijdens hun studie aan het Conservatorium van Amsterdam. Uit voorliefde en interesse voor het strijktrio repertoire besloten ze hun krachten te bundelen. Met een repertoire keuze uit verschillende stijlperiodes en gepassioneerde overdracht streeft het Oosterdok Strijktrio naar het geven van concerten met een interessant en gevarieerd programma. Ze zijn naast een actieve carrière als kamermusicus werkzaam bij verschillende orkesten in het binnen- en buitenland. De leden van het Oosterdok Strijktrio spelen op instrumenten die beschikbaar zijn gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

The Oosterdok String Trio, consisting of violinist Ernst Jan Vos, violist Liselot Blomaard and cellist Renate Apperloo, met during their studies at the Conservatory of Amsterdam. Out of love and interest for the string trio repertoire, they decided to join forces. With a choice of repertoire from different style periods and passionate transfer, the Oosterdok String Trio strives to give concerts with an interesting and varied programme. In addition to an active career as a chamber musician, they work with various orchestras in the Netherlands and abroad. The members of the Oosterdok String Trio play on instruments made available by the National Musical Instruments Fund.


Concerten in 2023 van Oosterdok Strijktrio