Ensemble

Harpiste Michela Zanoni, bajanist Robbrecht Van Cauwenberghe, slagwerker Veysel Dzhesur en klarinettist Michele Mazzini, vormen samen het Oorkaan Ensemble. Speciale vermelding is op zijn plaats voor Mazzini. Hij speelt ook in het Gamelan Orkest in het Gamelanhuis te Amsterdam en is een drijvende kracht achter de nieuwste voorstelling 'Gong en de vier neuzen'. Van het Fonds voor Podiumkunsten kreeg hij een compositie-opdracht om speciaal voor deze productie een compositie te schrijven. 

De jonge topmusici van het Oorkaan Ensemble spelen allen muziek uit het hoofd en zijn getraind in de fysieke acteerstijl die eigen is aan Oorkaan. Zij zijn opgeleid volgens de Oorkaan-methode tot theatraal uitvoerende musici. Met het repertoire dat ze spelen dienen ze Oorkaans missie: zoveel mogelijk kleine en grote oren kennis laten maken met live uitgevoerde muziek en het openbreken van de canon met mondiale klassieke muziek. 

Harpist Michela Zanoni, bayanist Robbrecht Van Cauwenberghe, percussionist Veysel Dzhesur and clarinettist Michele Mazzini, together form the Oorkaan Ensemble. Special mention is in order for Mazzini. He also plays in the Gamelan Orchestra in the Gamelanhuis in Amsterdam and is a driving force behind the latest performance 'Gong and the four noses'. He received a composition assignment from the Performing Arts Fund NL to write a composition especially for this production.

The young top musicians of the Oorkaan Ensemble all play music by heart and are trained in the physical acting style that is typical of Oorkaan. They are trained according to the Oorkaan method to become theatrical performing musicians. With the repertoire they play, they serve Oorkaan's mission: to introduce as many small and large ears as possible to music performed live and to break open the canon of global classical music.

oorkaan.nl/het-oorkaan-ensemble/
 

Concerten in 2022 tot en met 2023 van Oorkaan Ensemble