Ensemble

De Marinierskapel is het veelzijdige, muzikale visitekaartje van de Koninklijke Marine.

Dit harmonieorkest wordt gevormd door 54 beroepsmusici die zowel in orkestverband als in ensemblevorm optredens verzorgen in binnen- en buitenland.

De primaire taak van de Marinierskapel is het muzikaal opluisteren van militair ceremonieel voor het Koninklijk Huis, de Koninklijke Marine of Defensie in het algemeen. Voorbeelden hiervan zijn: 

  • erewachten bij ontvangst van staatshoofden of ambassadeurs
  • herdenkingen
  • beëdigingen
  • commando-overdrachten
  • doop van marineschepen

www.defensie.nl/marine/cultureel/marinemuziek/marinierskapel

Concerts in 2010 of Marinierskapel