Ensemble

Uitbundig, ongeremd en vol beweging. Met deze drie woorden kun je de 4 dames van het ‘Lunette Saxophone Quartet’, volgens hun eigen woorden, omschrijven. Binnen een traditionele kwartetvorm, zijn ze op zoek naar innovatie en nieuwe openingen. Het ‘Lunette Saxophone Quartet’ is tot stand gekomen in 2016 op het ArtEZ conservatorium te Zwolle. Als vier jonge artistieke meiden leerden ze elkaar hier kennen tijdens hun studie. Ze voelden zich onmiddellijk met elkaar verbonden door hun gedeelde vurigheid en passie voor de muziek. Hun verschillende karakters vullen elkaar perfect aan en maken hen tot een dynamische groep. Er wordt gevarieerd in verschillende stijlen en soorten muziek. Elke stijl heeft zijn eigen uitdaging en vraagt om een andere aanpak, interpretatie en presentatie. Dat prikkelt, stimuleert en inspireert de kwartetleden enorm. In de afgelopen jaren hebben ze onder andere interessante masterclasses en studiosessies gehad en heeft u ze kunnen horen tijdens verscheidene radio optredens. Daarnaast had het kwartet al eerder hun buitenlandse debuut in Spanje en op het festival ‘ Palermo Classica’ in Italië. Momenteel is het kwartet op zoek naar nieuwe mogelijkheden en kansen om zichzelf te presenteren aan het publiek door middel van het samensmelten van verschillende kunstvormen.

Exuberant, uninhibited and full of movement. With these three words you can describe the 4 ladies of the 'Lunette Saxophone Quartet', according to their own words. Within a traditional quartet form, they are looking for innovation and new openings. The 'Lunette Saxophone Quartet' was established in 2016 at the ArtEZ conservatory in Zwolle. As four young artistic girls, they got to know each other here during their studies. They immediately felt connected through their shared fervor and passion for the music. Their different characters complement each other perfectly and make them a dynamic group. There is variety in different styles and types of music. Each style has its own challenge and requires a different approach, interpretation and presentation. This excites, stimulates and inspires the quartet members enormously. In recent years they have had interesting masterclasses and studio sessions and you have heard them during several radio performances. In addition, the quartet already had their foreign debut in Spain and at the Palermo Classica festival in Italy. Currently, the quartet is looking for new possibilities and opportunities to present itself to the public through the fusion of different art forms.

lunettesaxophonequartet.com
 

Concerten in 2023 van Lunette Saxophone Quartet