Ensemble

Jasperina Verheij en Willem van den Dool ontmoetten elkaar tijdens hun studie op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en vormen sinds 2021 samen een liedduo. Ze voeren graag bekende en onbekende liederen uit alle periodes van de liedkunst uit. Ze nemen publiek graag mee in het verhaal van de liederen, waarin muziek en tekst altijd in dialoog zijn en elkaar versterken. Naast de vele liederen over serieuze onderwerpen belichten ze ook graag de theatrale kant van de liedkunst. In mei 2023 waren ze een van de geselecteerde liedduo’s voor het Internationaal Liedfestival Zeist, waar ze masterclasses volgden van onder andere Robert Holl, Elly Ameling, Sarah Connolly en Malcolm Martineau. Recent stonden ze in de finale van het Grachtenfestival Conservatorium Concours, waar ze voor hun optreden een eervolle vermelding kregen. 

Jasperina Verheij and Willem van den Dool met during their studies at the Royal Conservatory in The Hague and have formed a song duo since 2021. They like to perform known and unknown songs from all periods of song art. They like to take the audience along in the story of the songs, in which music and text are always in dialogue and reinforce each other. In addition to the many songs about serious subjects, they also like to highlight the theatrical side of song art. In May 2023 they were one of the selected song duos for the International Song Festival Zeist, where they followed masterclasses from Robert Holl, Elly Ameling, Sarah Connolly and Malcolm Martineau, among others. They recently made it to the finals of the Grachtenfestival Conservatorium Concours, where they received an honorable mention for their performance.

www.jasperinaverheij.nl/liedduo      

Concerten in 2023 van Liedduo Jasperina Verheij en Willem van den Dool