Ensemble

Francisca Portugal (1998, Portugal) en Natalie Kulina (1996, Tsjechië) spelen samen als Grimm Duette en als een solide team in veel grotere kamermuziek- en orkestprojecten (laatst als samenwerking op Maat Saxophone Quartet Debuutalbum 'Ciudades' , Score Collective) sinds 2017 toen ze elkaar ontmoetten tijdens hun studie aan het Conservatorium van Amsterdam.

Het kleine en draagbare ensemble stelt Grimm Duette in staat om bijna overal klassieke muziek te brengen. Hun concerten door de jaren heen hadden hen naar buiten geleid, naar een grot, naar kastelen, landelijke steden, maar ook naar scholen, programma's en woonvoorzieningen voor ouderen en sociaal achtergestelde: plekken waar bewoners om verschillende redenen meestal niet veel kansen hebben om concertzalen te bezoeken.

Om deze reden hebben ze verschillende beroemde virtuoze meesterwerken of zelfs grote symfonische werken tot fantasieën gearrangeerd voor twee violen, waarbij ze de muziek waarvan ze houden aan hun publiek introduceerden, terwijl ze die verhalen ook konden navertellen met hun verhalende en muzikale taal, passend aan elk van hen als individuele speler en als een ensemble. Ze hebben ook recitals gegeven in concertzalen in Nederland (laatst in Muziekgebouw Eindhoven, Oosterkerk Amsterdam) en Tsjechië.

Elk afzonderlijk een ervaren muzikant met verschillende achtergronden, interesses en geluidskwaliteiten, schrikken ze nooit terug om hun verschillen te verkennen om een ​​boeiend programma te creëren, inclusief elk muzikaal genre of historisch tijdstempel. Ze zoeken naar de vergeten juweeltjes in het culturele erfgoed van hun land, werken met componisten, theaterartiesten of gaan op zoek naar hun gedeelde passie, literatuur, voor inspiratie.

De naam verwijst rechtstreeks naar de gebroeders Grimm, die samen met vele andere sprookjesschrijvers en verzamelaars van volksverhalen in de afgelopen eeuwen, menselijke ervaringen en verhalen met een vleugje magie overgoten en de gave van het vertellen van verhalen, een vaardigheid die veel componisten en muzikanten ook hebben, die een ontsnapping, een moment van spanning, een kans voor meditatie of educatie bieden - onzichtbare verbindingen creëren van artiest naar publiekslid en eenvoudig, en nog belangrijker, van de ene mens naar de andere.

 

 

 

 

Francisca Portugal (1998, Portugal) and Natalie Kulina (1996, Czech Republic) have been playing together as Grimm Duette and as a solid team in much larger chamber music and orchestral projects (most recently as collaborating on Maat Saxophone Quartet Debut album ‘Ciudades’, Score Collective) since 2017 when they met through their studies at the Conservatorium van Amsterdam.

The small and portable ensemble allows Grimm Duette to bring classical music almost anywhere. Their concerts over the years had led them outdoors, to a cave, to castles, rural towns, but also to schools, programmes, and housing facilities for the elderly and socially disadvantaged: places in which residents for different reasons usually do not have many opportunities to visit the concert halls.

For this reason, they have arranged several famous virtuoso masterworks or even large symphonic works into fantasies with the setting of two violins, introducing the music they love to their audiences, while also being able to retell those stories with their narrative and musical language, fitted to each of them as individual players and as an ensemble. They have also performed recitals in concert halls in the Netherlands (most recently in Muziekgebouw Eindhoven, Oosterkerk Amsterdam) and the Czech Republic.

Each separately an accomplished musician with diverse background, interests, and sound qualities, they never shy away from exploring their differences to create an engaging program, inclusive of any musical genre or historical timestamp, searching for the forgotten gems in the cultural heritage of their countries, working with composers, theatre artists or looking into their shared passion, literature, for inspiration.

The name directly refers to the brothers Grimm, who, along with many other fairytale writers and collectors of folk tales in the past centuries, encompassed regular human experiences and stories with a touch of magic and gift of storytelling, a skill shared by many composers and musicians alike, offering an escape, a moment of thrill, an opportunity for meditation or education - creating invisible links from performer to audience member and simply, and more importantly, from one human being to another.

     

Concerten in 2022 van Grimm Duette