Ensemble

Drumdrumdrum is een kleurrijk ensemble met verschillende muzikale en culturele achtergronden die samen is gekomen door hun passie voor muziek en vooral DRUMS! Interactie met het publiek is leidend in de voorstellingen van drumdrumdrum. De voorstellingen zijn super interactief en voor je het weet ben je als publiek aan het meespelen met de band. Stil zitten is geen optie.

Drumdrumdrum is a colorful ensemble with different musical and cultural backgrounds that came together through their passion for music and especially DRUMS! Interaction with the audience is leading in drum drum drum performances. The performances are super interactive and before you know it you as an audience are playing along with the band. Sitting still is not an option.

www.drumdrumdrum.nl      

Concerten in 2023 van Drumdrumdrum