Ensemble

Het DoelenKwartet is ontstaan vanuit het DoelenEnsemble, dat door de violist Frank de Groot en de componist Peter-Jan Wagemans werd opgericht met de intentie een nieuw publiek vertrouwd te maken met de klassieke muziek van de 20e en 21e eeuw. De Doelen is het muziekcentrum in Rotterdam waar jaarlijks door het DoelenEnsemble en het DoelenKwartet een serie concerten geprogrammeerd wordt. De concerten van deze Red Sofa-serie genieten inmiddels een grote populariteit, mede door de mondelinge toelichtingen die voorafgaand aan de concerten door Peter-Jan Wagemans (artistiek leider) gegeven worden.

www.doelenkwartet.nl

Concerten in 2007 van Doelenkwartet