missie en visie

Stichting Grachtenfestival

Stichting Grachtenfestival heeft als statutair doel de bevordering, beoefening en uitvoering van muziek en het promotioneel ondersteunen van (muziek)evenementen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Rokin 75
1012 KL Amsterdam
T +31 (0) 20 421 45 42
F +31 (0) 20 320 27 30
www.grachtenfestival.nl
info@grachtenfestival.nl

 

BTW-nummer: 806 960 760 B01
Kamer van Koophandel: 333 021 56
RSIN: 806 960 760

Het Grachtenfestival bezit de over ANBI-status voor culturele instellingen.

 

Bestuur
Volgens de statuten van de Stichting Grachtenfestival worden bestuurders benoemd voor een periode van vier jaar. Bestuurders kunnen eenmalig worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.

 

Bestuurslid Datum infunctietreding Einde 1e termijn Herbenoemd Einde 2e termijn
Tex Gunning, voorzitter  12-09-2017 12-09-2021    
Erik Gerritsen 03-02-2010 03-02-2014 03-02-2014 03-02-2018
Gina Dumfries 01-05-2011 01-05-2015 01-05-2015 01-05-2019
Job van Dooren 09-08-2010 09-08-2014 09-08-2014 09-08-2018
Ciel Stevens – Meewis 14-12-2015 14-12-2019    

 

 

 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het personeel van de Stichting Grachtenfestival wordt beloond volgens de arbeidsvoorwaardenregeling Stichting Grachtenfestival. Stichting Grachtenfestival past de Governance Code Cultuur toe. 

Ondernemingsplan en jaarverslag
Lees hier het Beleidsplan 2017-2020 (pdf), het gewaarmerkt jaarverslag 2017 en het Publieksverslag.

 

Contact
De contactgevens van het Grachtenfestival vind je op deze pagina.